Vem är ansvarig för arkiveringen när ett bolag överlåtits eller upphört?

Det beror på om det är en enskild firma, ett handelsbolag eller ett aktiebolag och på anledningen till att bolaget upphört. Mer information finns i kapitel 8 i BFN:s vägledning.