Arkivering för Likvidatörer

Vi arkiverar ert material, så att ni slipper.

Då bolag avvecklas kvarstår arkiveringsplikten enligt Bokföringslagen. Den optimala lösningen på detta är att hantera slutarkiveringen som en avvecklingskostnad och lösa denna med en engångskostnad, som omfattar lagring och destruktion tills sista arkivlådan är borta.
Det kan vi hjälpa dig med.

Materialet som skall arkiveras finns ofta på olika platser. Hos oss beställer du leverans av arkivlådor till olika mottagare för uppsamling. När materialet är insamlat beställer du hämtning av lådorna för leverans till Zentralen för arkivering, till dig för vidare behandling, eller en kombination av dessa bägge alternativ. När du sedan är klar med delar av materialet eller har avslutat hela likvidationen, beställer du hämtning av arkivlådorna.

Allt bokföringsmaterial skall sparas i 7 fysiska räkenskapsår medan alla andra viktiga handlingar, såsom avtal, skall sparas under längre tid. Generellt måste du som likvidator ta hänsyn till preskriptionslagen som anger en tioårig preskriptionstid, om annat inte har avtalats. För detta ändamål finns det alltid en möjlighet vid en likvidation att ”stämpla” en arkivlåda för arkivering i 10 år. Detta utan extra kostnad.

När arkiveringsperioden per arkivlåda har kommit till sitt slut, ser vi till att lådorna destrueras. För varje låda som destrueras skickar vi ett destruktionsintyg. Vid denna totallösning för säker arkivering tar vi hand om allt som rör dokumenten. Inga dolda kostnader tillkommer.

För att kunna erbjuda en helhetslösning med engångskostnad för arkiveringen har vi två tilläggstjänster; Återsökstjänsten och Skatterevisionsgarantin. Dessa två tilläggstjänster ingår i helhetsåtagandet när likvidatorn är arkivpartner till Zentralen.

"Ett problem mindre och så enkelt!"

"Sedan vi startade vår byrå har det varit svårt logistiskt att ta vara på och arkivera våra klienters gamla material. 

Zentralen har gett oss ett utmärkt alternativ att ytterligare underlätta för oss och våra klienter. 
Vi slipper nu lådor och hyllor fulla av material som sällan behövs och nu har vi ett problem mindre och det var så enkelt!"
Marita Kype, VD på redovisningsbyrån Campaff AB

Enkelt och smidigt efter er beställning, levererar vi era arkivlådor direkt till er dörr. Ni konstruerar den enkelt och fyller dem med önskat material. När ni är nöjda beställer ni hämtning och sedan sköter vi resten. Ta så lång tid ni behöver och oroa er inte lådorna är stapelbara och tar inte upp mycket plats.

Garanterad trygghet och full koll. Ert material hanteras endast av Zentralens anställda och alla har tystnadsplikt. Ni kan även när som helst logga in på ert arkiveringskonto för en översikt på det material ni valt att arkivera hos oss. Och givetvis kan ni även begära att få hem ert material vid alla tidpunkter.

Kontakta oss
Fyll i din information nedan, så kontaktar vi dig.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Påbörja er arkivering idag!

Vårt koncept

Zentralen strävar efter att ta hand om ert arkiveringsmaterial på det effektivaste, tryggaste och säkraste sätt möjligt.

Vårt koncept bygger på att ni:

  • Vid varje givet tillfälle vet vart era dokument finns.
  • Har enkel och smidig tillgång till materialet vid behov.
  • Frigör utrymme hemma hos er eller på ert företag.
  • Vet att allt material ligger tryggt vid eventuella risker.
  • Vet att sparat material destrueras miljövänligt efter arkiveringstidens slut.
  • Sparar tid då vi tar hand om hela processen åt er.

Våra lokaler

Våra lokaler är väl anpassade för arkivering. Allt material i golv, väggar och tak är av betong och/eller gips. De är videoövervakade och larmade med direktkoppling till bevakningsföretag.

Tillträde till lokalerna är skyddat från obehöriga via ett yttre samt ett inre skalskydd. Det yttre skyddet består av ett larm som är aktivt under de tider på dygnet då lokalen är
obemannad. Det inre larmet är i direkt anslutning till arkiveringslokalen. Detta larm är alltid påkopplat och lokalen är alltid låst. Båda larmen är direktkopplade till auktoriserad larmcentral och till oss.

All personal som vistas på våra lokaler och hanterar era dokument är säkerhetskontrollerade och har förbundit sig att inneha tystnadsplikt.

Lokalerna är bemannade från 07:00 till 18:00 varje dag, 365 dagar om året. Allt för att ni ska känna er trygga med er förvaring hos oss.

Miljö

Vi värnar om miljön och har således våra miljömål som syftar till att minimera koldioxidutsläpp, buller och risken för olyckor. Vi använder förnybart material överallt där vi kan och alla våra transporter utförs av DHL, med tilläggstjänsten Gröna Ton.