Måste jag spara mina följesedlar eller räcker det att jag sparar fakturorna?

Det är inte möjligt att svara generellt på en sådan fråga. Om en följesedel ska ingå i en verifikation, och därmed sparas, beror på vad fakturan respektive följesedeln innehåller för information. Läs mer i kapitel 5 i BFN:s vägledning.